Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Nami droga telefoniczną.

Zlecenia można dostarczać osobiście, pocztą na adres biura lub drogą elektroniczną na adres tlumaczenia@romanka.pl

Gwarantujemy, że otrzymacie Państwo, w możliwie jak najkrótszym czasie, bezpłatną wycenę tłumaczenia, wraz z podaniem terminu realizacji.

Podstawą do wykonania obliczenia wynagrodzenia za zlecone tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe jest tzw. strona obliczeniowa. Tłumaczenie przysięgłe składa się z 1125 znaków natomiast zwykłe z 1600 znaków drukarskich, ze spacjami. 

W przypadku zleceń internetowych i listownych, proces tłumaczenia i wysyłka przetłumaczonych dokumentów odbywa się po uprzednim zaksięgowaniu należności na koncie Biura.


Zamówienie przez formularz: